Nasze usługi

  • Marketing i public relation

– Audyt i planowanie działań PR, opracowanie strategii komunikacji
– Wprowadzanie na rynek nowych marek, usług i produktów
– Prowadzenie oficjalnego biura prasowego firmy/marki/instytucji
– Realizacja ogólnopolskich działań marketingowych (targi, wydarzenia, spotkania, akcje specjalne)
– Budowa stron internetowych

– Opracowanie graficznej identyfikacji na wszystkich rodzajach nośników
– Realizacja materiałów eksperckich
– Działania w mediach społecznościowych

  •  CSR

– Analiza, planowanie, realizacja i monitorowanie działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

  • Komunikacja kryzysowa

– Analiza i rekomendacja działań w sytuacji kryzysowej
– Opracowanie podstawowych schematów zarządzania sytuacją w kryzysie
– Zarządzanie komunikacją kryzysową 
– Opracowanie strategii odbudowy wizerunku po zaistnieniu sytuacji kryzysowej