Kompetencje

Do naszych kompetencji należy między innymi:

 • tworzenie, redakcja i dystrybucja informacji prasowych z różnych dziedzin gospodarki w języku polskim i angielskim;
 • tworzenie przekrojowych opracowań i raportów branżowych;
 • dobra znajomość ekonomii i orientacja w sytuacji gospodarczej Polski i jej partnerów biznesowych pozwala nam tworzyć informacje prasowe, raporty, przeglądy i porównania różnych sektorów gospodarki, a także dostarczać mediom najnowszych informacji. Stanowi to podstawę naszej współpracy z organizacjami rządowymi typu non-profit oraz bilateralnymi izbami gospodarczymi;
 • tworzenie, redagowanie i prowadzenie stron internetowych;
 • organizacja biura prasowego, utrzymanie kontaktu i wymiana informacji z otoczeniem biznesowym Klienta;
 • organizacja i prowadzenie konferencji prasowych i prezentacji w języku polskim i angielskim;
 • opracowanie graficzne, tłumaczenie, redakcja, produkcja i dystrybucja folderów, broszur, ulotek;
 • organizacja spotkań branżowych, wystaw fotograficznych, prezentacji, uczestnictwo i reprezentacja podczas targów, wydarzeń o tematyce gospodarczej, turystycznej i kulturalnej;

Ambasador Danii oraz szefowa Rekta Consulting podczas otwarcia organizowanej przez nas wystawy fotograficznej pt. „Bornholm. Perła Bałtyku”, targi Wiatr i Woda w Warszawie.

 • szeroko pojęta współpraca z mediami,
 • tworzenie publikacji tematycznych i raportów eksperckich (specjalizacja: sztuka i kultura Skandynawii, ekonomia i gospodarka krajów Nordyckich; branże: turystyka, nurkowanie, lotnictwo, hotelarstwo, doradztwo personalne),
 • organizacja specjalistycznych wyjazdów studyjnych dotyczących sztuki, kultury, architektury;
 • szkolenia specjalistyczne w dziedzinie PR i sytuacji kryzysowych,
 • szkolenia specjalistyczne nurkowanie
 • nawiązywanie kontaktów handlowych i wsparcie realizacji kontraktów.

Wszystkie wymienione działania prowadzimy również w języku angielskim.