Kompetencje

Dobra orientacja w sytuacji gospodarczej Polski i jej partnerów biznesowych pozwala nam tworzyć informacje prasowe, raporty, przeglądy i porównania różnych sektorów gospodarki, a także dostarczać mediom najnowszych informacji. Stanowi to podstawę naszej współpracy z organizacjami rządowymi typu non-profit oraz bilateralnymi izbami gospodarczymi.

Do naszych kompetencji należy między innymi:

  • tworzenie, redakcja i dystrybucja informacji prasowych, a także przekrojowych opracowań i raportów branżowych
  • prowadzenie stron internetowych, organizacja biura prasowego, utrzymanie kontaktu i wymiana informacji z otoczeniem biznesowym Klienta: biurami podróży, przewoźnikami, organizacjami turystycznymi, prasą i odbiorcami indywidualnymi
  • produkcja i dystrybucja folderów, broszur, ulotek
  • organizacja spotkań branżowych, wystaw fotograficznych, prezentacji, uczestnictwo i reprezentacja podczas targów, wydarzeń o tematyce gospodarczej, turystycznej i kulturalnej
  • szeroko pojęta współpraca z mediami
  • organizacja specjalistycznych wyjazdów studyjnych
  • nawiązywanie kontaktów handlowych i wsparcie realizacji kontraktów.