Konferencja prasowa otwierająca projekt „Wakacje marzeń, dostępne dla wszystkich”

„Wsparcie Funduszy norweskich dla przedsiębiorczych kobiet. Projekt innowacyjnej aplikacji firmy Rekta Consulting finansowany w ramach programu „technologie wspierające jakość życia”.

Państwa Skandynawskie, a zwłaszcza Norwegia znane są z innowacyjnych rozwiązań w kwestii usuwania zjawiska nierówności i wykluczenia  seniorów oraz osób niepełnosprawnych,  zapobieganiu  dyskryminacji oraz prowadzeniu zrównoważonej polityki  socjalnej.  Norwegia swoim doświadczeniem w tych kwestiach, dzieli się  również z Polską, poprzez uruchomienie Norweskiego Mechanizmu Finansowego, który w swej istocie jest bezzwrotną  pomocą  finansową przyznawaną państwom, które dołączyły do Unii Europejskiej  od 2004 r. Polska jest największym beneficjentem Funduszy norweskich.

W ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 -2021, Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, dofinansowanie grantowe otrzymał projekt firmy Rekta Consulting o nazwie „W drogę. Wakacje marzeń dla wszystkich”, wyłoniony w trakcie naboru konkursowego prowadzonego przez  Polską  Agencję  Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ogłoszenie wyników naboru w czerwcu 2021 roku zakończyło trwający od stycznia 2019 r. proces wyłaniania przez PARP wniosków. Łącznie w ramach czterech schematów konkursowych zostało złożonych 738 wniosków o udzielenie  wsparcia, na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia ponad 1,2 mld złotych. W ramach schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet złożono 392 wnioski na kwotę ponad 198,5 mln złotych. Warunkiem zakwalifikowania była między innymi obecność kobiety w działaniach firmy jako właścicielki, bądź też jako osoby zarządzającej. Całkowita kwota środków w ramach „Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet”  na dofinansowanie projektów z funduszy norweskich wynosiła 15 000 000 euro. Rekomendację do udzielenia wsparcia dostało natomiast  w sumie 56 projektów,  na łączną kwotę prawie 7,3 mln euro.  Maksymalna kwota wsparcia jednego projektu została ustanowiona na poziomie 200 000 euro, co  stanowi  85% wartości całkowitego kosztu projektu.

Rekta Consulting znalazła się w grupie jedenastu  firm z rekomendowaną  najwyższą kwotą wsparcia, wynoszącą  powyżej  800 000 zł (186 570 euro).

Konferencja w restauracji Zielony Niedźwiedź w Warszawie

„Proces naboru i weryfikacji trwał ponad dwa lata ze względu na ograniczenia związane z pandemią, a także dużą ilość zgłoszonych wniosków. Tym bardziej mamy satysfakcję, że nasza praca włożona w opracowanie innowacyjnego rozwiązania,  a także w rzetelne przygotowanie wymaganej dokumentacji zaowocowała najwyższym uznaniem ze strony Darczyńcy (Norwegii) oraz oceniających nas doświadczonych specjalistów i ekspertów PARP” – powiedziała A. Blandzi  do licznie zgromadzonych dziennikarzy i Gości. „Jednocześnie pragnę podkreślić, iż od ponad dwudziestu lat prowadzę firmę i możliwość skorzystania z grantu wspierającego jej dalszy rozwój ma dla nas ogromne znaczenie” dodała właścicielka firmy, kontynuując:

„Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, w ramach którego uzyskaliśmy wsparcie od Norwegii  zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość  życia, w tym osób starszych oraz niebieskie technologie czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych. Ma też wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i partnerami z  Norwegii. Nasz projekt realizując innowacyjną  usługę poprawiające jakość  życia, w tym osób starszych  oraz wykluczonych ze względu na niepełnosprawność lub ograniczenia ruchowe dokładnie mieści się w ramach określanych wymogami wsparcia. Jednocześnie udało się nam pozyskać do współpracy norweską firmę informatyczną z Oslo, Forte Digital, z którą partnerstwo zapewni naszemu projektowi najwyższy poziom technologiczny”.

Niezwykle ważne dla projektu było ponowne zdefiniowanie kryteriów, jakimi kieruje się wybrana grupa docelowa, a następnie identyfikacji bazy noclegowej i pobytowej, która tym kryteriom odpowiada. W tym celu Beneficjentka zleciła przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań rynku pt. „Zwyczaje zakupowe Polaków w Internecie”,  „Seniorzy i osoby niepełnosprawne jako uczestnicy rynku turystycznego w Polsce”,  „Seniorzy i osoby niepełnosprawne jako użytkownicy internetu w Polsce”. Celem badania było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji osób w wieku 60 lat i więcej oraz osób z niepełnosprawnością ruchową w wieku 18-79 lat, jako użytkowników internetu w Polsce. Badania zrealizowano metodą CAWI w październiku 2021 roku.

W następnej kolejności, na przełomie stycznia i lutego 2022 roku zostało przeprowadzone badanie pt.„Kryteria wyboru”. Wyniki badań będą znane 14 lutego 2022. Ich celem było zdefiniowanie  listy kryteriów, którymi posługują się seniorzy, osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz osoby im towarzyszące podczas wyszukiwania obiektu noclegowego na terenie Polski. Wyniki  badań zostaną opracowane w formie ankiety. Posłuży ona do wyboru w terenie i kwalifikacji obiektów noclegowych, jest to kolejny etap działań, które zostaną podjęte w ramach projektu.

Prelegentka nie kryła zadowolenia z pozyskania norweskiego Partnera, firmy informatycznej Norge Digital z Oslo. „Firma ma duże doświadczenie w budowie nowoczesnych aplikacji, a jednocześnie  łączy nas ten sam cel społeczny, jakim jest poprawa jakości życia i przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów i osób z upośledzeniem mobilności” podkreśliła. Zauważyła, że osoby te, do tej pory rzadko szukały w internecie miejsc wakacyjnych i pobytowych, ponieważ dostępne wyszukiwarki niejednokrotnie stanowią informatyczną barierę, ze względu na wielostopniową komplikację systemu obsługi. Z drugiej strony,  zawarte tam obiekty w dużej mierze nie spełniają wymaganych przez tę grupę  kryteriów. Powoduje to rosnącą liczbę osób wykluczonych z możliwości korzystania z uroków turystyki i dyskryminowanych ze względu na wiek i ograniczenie ruchowe.

Dlatego Rekta Consulting wspólnie z Digital Forte planuje opracować jak najprostszy,  zrozumiały, przyjazny językowo i technicznie, moduł wyboru filtrującego obiekty, który będzie stanowił podstawę innowacyjnej aplikacji rezerwacji miejsc noclegowych. Docelowym adresem aplikacji w Internecie będzie domena „wdroge.org”, zgodna z założeniem projektu, wyrażonym w haśle: „W drogę! Wakacje marzeń dostępne dla wszystkich”.

Informacje podstawowe o dofinansowaniu

Rekta Consulting otrzymała dofinansowanie od Norwegii, poprzez Fundusze norweskie, w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 -2021, schemat NORW.19.01.04 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet – Small  Grants Schemes for female enterprises. Numer projektu:  NORW.19.01.04-14-0016/20

Tytuł: Baza danych i platforma rezerwacyjna ośrodków na terenie Polski dla osób z ograniczeniem mobilności.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 195 344,53 euro (838 575,00 zł) otrzymanego od Norwegii. Wsparcie w ramach Funduszy Norweskich wynosi 85% wartości projektu, zaś całkowity  kosztu projektu  wynosi 1 123 250 zł. Okres realizacji wynosi dwa lata, od października 2021 r.  do września 2023 roku.

Partnerem w projekcie jest firma Norge Digital z Oslo.

Polecamy