Fundusze norweskie sprzyjają partnerstwu

W dniu 24 listopada 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy PARP a Rekta Consulting, w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Norweski Mechanizm Finansowy 2014- 2021, schemat NORW.19.01.04 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet; dotycząca realizacji projektu NORW.19.01.04-14-0016/20, w obszarze „technologie poprawiające jakość życia”. Głównym celem projektu, którego realizację zaplanowano do września 2023 roku, jest opracowanie innowacyjnego oprogramowania oraz budowa zintegrowanej platformy internetowej służącej wyszukiwaniu i rezerwacji miejsc noclegowych dla osób z szeroko pojętymi ograniczeniami mobilności.

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, w ramach którego uzyskaliśmy wsparcie od Norwegii zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych oraz niebieskie technologie czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych. Ma też wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i partnerami z Norwegii. Nasz projekt realizując innowacyjną usługę poprawiające jakość życia, w tym osób starszych oraz wykluczonych ze względu na niepełnosprawność lub ograniczenia ruchowe dokładnie mieści się w ramach określanych wymogami wsparcia w obszarze „technologie poprawiające jakość życia”. Jednocześnie udało się nam pozyskać do współpracy norweską firmę informatyczną z Oslo, Forte Digital, z którą partnerstwo zapewni naszemu projektowi najwyższy poziom technologiczny.

Beneficjentka „małego grantu” dla przedsiębiorczych kobiet , prowadząca firmę Rekta Consulting A. Blandzi, podkreśliła w wywiadzie dla IAR (Informacyjna Agencja Radiowa):

„Norwegia słynie z wysokiej cyfryzacji społeczeństwa. Dzięki stosowaniu innowacyjnych aplikacji osoby starsze oraz wszystkie te, które mają kłopoty z poruszeniem się, zyskują nowe możliwości organizacji swojego wypoczynku, pobytów rekreacyjnych , a tym samym, poprawiają jakość życia. Pragniemy ten model ugruntować w Polsce, a tym samym przyczynić się do redukcji różnic w rozwoju ekonomicznym i społecznym pomiędzy Polską a Norwegią. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że współpracując z doświadczonym norweskim partnerem, firmą Forte Digital z Oslo, wspólnie działamy na rzecz Europy sprzyjającej integracji społecznej”.

Nasz Partner z Norwegii, firma Forte Digital

Projekt realizowany z norweskim partnerem Forte Digital mieści się w obszarze priorytetowym: „technologie poprawiające jakość życia”. Jego celem jest dostarczenie seniorom oraz osobom z szeroko pojętymi ograniczeniami mobilności, produktu dzięki któremu mogą łatwo zidentyfikować, rezerwować i kupować miejsca noclegowe, które będą odpowiadały ich wymaganiom, z przeznaczeniem na pobyty rekreacyjne, wakacyjne i wypoczynkowe w Polsce. Jest to utworzona we współpracy z partnerem nowatorska platforma internetowa spełniająca najwyższe wymagania WACG (Web Content Accessibility Guidelines – Podręcznik Dobrych Praktyk) i uniwersalnego projektowania.

Forte Digital specjalizuje się w tworzeniu stron internetowych, a także buduje cyfrowe rozwiązania dla aplikacji internetowych i mobilnych. Nasz partner oferuje usługi doradcze w zakresie tworzenia cyfrowych rozwiązań w zakresie frontendu, backendu, doradztwa i architektury. Jest to również firma doradcza posiadająca kompetencje w zakresie zarządzania projektami, doradztwa i rozwoju koncepcji, UX / projektowania, rozwoju i ciągłego doskonalenia usług operacyjnych. Firma buduje rozwiązania dla Internetu, mobilnego i e-commerce, a także platform serwisowych. Grupa znakomitych konsultantów ma wieloletnie doświadczenie w pracy ze znanymi skandynawskimi markami, a także międzynarodowymi klientami. Dzięki temu konsultanci mają rozległą wiedzę, doświadczenie i zrozumienie biznesowe. Jest to młoda, dynamiczna firma, w skład której wchodzą doświadczeni pracownicy z wiodących firm programistycznych w Norwegii i Polsce.

Forte Digital oferuje szeroką gamą różnych rozwiązań, takich jak internetowa linia aplikacji biznesowych, strony internetowe oparte na rozwiązaniach CMS, rozwiązania handlu elektronicznego i aplikacje mobilne. Większość tych rozwiązań jest bardzo złożona i ma kluczowe znaczenie dla klientów. Co jest bardzo ważne podczas naszej współpracy, do realizacji projektu są oddelegowani indywidualni konsultanci , a gdy zachodzi taka potrzeba nawet cały zespół konsultantów. Prace są dyskutowane i testowane pomiędzy partnerami projektu na każdym etapie realizacji, co umożliwia dynamiczną aplikację poprawek, zmian, nowych rozwiązań. Firma dba przy tym o nowoczesną architekturę, która zapewni elastyczność i możliwość korygowania strony internetowej powstającej w czasie realizacji projektu.

Forte Digital oferuje platformy usługowe takie jak projektowanie i rozwijanie usługi cyfrowych poprzez wydawanie, wycenianie i wprowadzanie innowacji w oparciu o istniejące dane i nowe możliwości technologii takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i analiza dużych zbiorów danych. Jest to wybitnie zbieżne z potrzebami naszego projektu, z tego w względu, że jego celem jest znaczące, innowacyjne rozwiązanie wobec istniejących platform bookingowych.

Dynamiczna współpraca

Zakres i harmonogram prac realizowanych przez Partnera został dokładnie ustalony w umowy partnerskiej. W ramach projektu przewidziane są 4 grupy zadań, które jednocześnie wyznaczają jasny podział obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy firma Rekta Consulting i Forte Digital. Wszystkie zadania na każdym etapie realizacji projektu są ze sobą ściśle powiązane, przez co współpraca Partnera i Beneficjenta wymaga nieustannej, twórczej interakcji i wymiany doświadczeń.

Podstawowym zadaniem forte Digital jest opracowanie innowacyjnego produktu poprzez zaprojektowanie koncepcji zintegrowanej i wielofunkcyjnej platformy internetowej służącej wyszukiwaniu i rezerwacji miejsc noclegowych na terenie Polski dla seniorów i osób wykluczonych na skutek upośledzenie mobilności.

Nasza firma rozpoczęła współpracę z Partnerem od mentoringu oraz doradztwa w doborze metodyki i technologii w listopadzie 2021. Przeprowadzona została analiza potrzeb Beneficjenta i koncepcje rozwiązań IT, co do wyboru odpowiedniego modelu oprogramowania zgodnego z wymogami innowacyjnego produktu w obszarze priorytetowym: „technologie poprawiające jakość życia”. Rozpoczęliśmy również proces konsultacji podobnych systemów w Polsce i na świecie pod kontem ich kompatybilności z założonym przez naszą firmę rozwiązaniem. Obecnie trwają prace nad wyborem najwłaściwszego systemu operacyjnego i technologii.

Wspólne cele

Partnerstwo i mentoring posiadają wyraźnie widoczny wspólny cel ekonomiczny i gospodarczy. Dla Partnera praca nad nowym i innowacyjnym rozwiązaniem w sferze IT oraz procesem zarządzania projektem przyczynia się do wzrostu kompetencji, doświadczenia i w sposób wyraźny poprawia konkurencyjność firmy na rynku. Poprzez swoją innowacyjność projekt jednocześnie powoduje wzrost kompetencji naszej firmy w zakresie oferowania usług rezerwacyjnych. Poszerza również nasze możliwości w zakresie budowania stron internetowych, co w sumie poprawia konkurencyjność firmy na rynku pracy. Wszystkie te elementy są kluczowe dla obydwu stron, by utrzymać rozwój działalności biznesowej na najwyższym poziomie.

Norweskiego Partnera i Rekta Consulting łączy ten sam cel społeczny, jakim jest poprawa jakości życia i przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów i osób z upośledzeniem mobilności. Realizują ten cel wspólnie poprzez dostarczenie produktu-narzędzia, które ze względu na łatwość użycia, prostą funkcjonalność, zachęci do korzystania z internetu i umożliwi planowanie wyjazdu. Osoby te do tej pory nie szukały miejsc wakacyjnych i pobytowych w internecie, ponieważ po prostu nie istnieje wyszukiwarka oparta o wymagane przez nich kryteria. Powoduje to rosnącą liczbę osób wykluczonych i dyskryminowanych ze względu na wiek i ograniczenie mobilności.

Opracowany wspólnie z Forte Digital produkt zahamuje ten trend, a także w sposób istotny przyczyni się do poprawy jakości życia poprzez zwiększenie możliwości korzystania z rekreacji i aktywności. Jednocześnie usunie wykluczenie tych osób i ich opiekunów, która to grupa ze względu na brak informacji, brak możliwości lub uciążliwość w znalezieniu miejsca spełniającego ich oczekiwania, rezygnowały z nawet krótkich i bliskich wyjazdów.

W makroskali, rezultatem zwiększonej liczby krótkoterminowych wyjazdów będzie ożywienie lokalnej przestrzeni biznesowej w rozumieniu działalności gestorów bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych (muzeów, teatrów, kin, sal koncertowych), lokalnej gastronomii i usług i regionów Polski. Jest to niezwykle istotne w obecnej sytuacji gospodarczej, kiedy nasze społeczeństwo zmaga się z efektem zapaści po okresie pandemii koronawirusa. Dzięki realizacji projektu mają szansę na odbicie ekonomicznej najbardziej zagrożone ekonomicznie sektory turystyki, gastronomii, transportu i usług.

Partner i nasz firma realizując wspólnie projekt przyczyniają się do redukcja różnic w rozwoju społecznym pomiędzy Polską a Norwegią w takich obszarach jak upowszechnienie i używanie Internetu . Dla porównania w 2018 r. w Norwegii w grupie wiekowej 45-66 lat oraz 67 do 79 lat, korzystało z Internetu 94% osób. Natomiast w Polsce, w 2018 r. codziennie lub prawie codziennie z komputerów korzystało 19,4% osób w wieku 65–74 lata. Należy podkreślić jednak dużą różnicę w liczbach bezwzględnych. W Norwegii korzystało z Internetu 4,9 mln osób. Populacja Norwegii wynosiła w 2018 roku 5,3 mln, z czego 16,4% byli to seniorzy. Przy danych, że 94% z nich korzystało z Internetu daje nam to ok. 87 tys. seniorów aktywnych w Internecie.

W Polsce 2018 r. z Internetu korzystała (w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających badanie) jedna trzecia osób w wieku 65–74 lata (33,4%). Zatem mówimy o ponad dwu milionowej grupie seniorów korzystających z Internetu (2 mln 267 tys.), gdyż liczba osób w Polsce w wieku 60- 75 lat wynosi 6 mln 788 tys. Pokazuje to stopień wykluczenia i jednocześnie ogromny potencjał projektu w Polsce, przy aktywizacji grupy docelowej. Intensywna i wielopłaszczyznowa współpracę przy realizacji projektu powoduje zacieśnienie współpracy pomiędzy naszymi firmami, polską i norweską, dając jednocześnie asumpt do dalszej jej kontynuacji.

Strona internetowa Partnera: www.fortedigital.no

Informacja prasowa do pobrania


Informacje podstawowe o dofinansowaniu

  • Rekta Consulting otrzymała dofinansowanie od Norwegii, poprzez fundusze norweskie, w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 -2021, schemat NORW.19.01.04.
  • Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, w obszarze „technologie poprawiające jakość życia”.
  • Numer projektu: NORW.19.01.04-14-0016/20
  • Tytuł: Baza danych i platforma rezerwacyjna ośrodków na terenie Polski dla osób z ograniczeniem mobilności.
  • Okres realizacji: październik 2021 – wrzesień 2023
  • Naszym Partnerem jest Forte Digital z Oslo, Norwegia.
  • Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 195 344,53 euro (838 575,00 zł) otrzymanego od Norwegii. Wsparcie w ramach Funduszy Norweskich stanowi 85% wartości projektu, zaś całkowity kosztu projektu wynosi 1 123 250 zł.

Informacje dodatkowe o Norweskim Mechanizmie Finansowym

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.


Materiały źródłowe PARP:

Fundusze norweskie

https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/technologie-dla-kobiet

Polecamy