Fundusze norweskie dla Rekta Consulting

21 czerwca 2021 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki oceny spełniania kryteriów wyboru projektów w „Schemacie małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet” w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021. Projekt naszej firmy pt. pt. „Baza danych i platforma rezerwacyjna ośrodków na terenie Polski dla osób z ograniczeniem mobilności” znalazł się na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia w programie „technologie poprawiające jakość życia”.

Ogłoszenie wyników zakończyło trwający od 7 stycznia 2019 r. nabór wniosków przez PARP w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021. Łącznie w ramach czterech schematów konkursowych zostało złożonych 738 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia ponad 1,2 mld złotych.

W ramach poszczególnych schematów złożono następującą liczbę wniosków:

• Technologie przyjazne środowisku – 219 wniosków na kwotę ponad 570 mln złotych,

• Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – 28 wniosków na kwotę ponad 97 mln złotych,

• Technologie poprawiające jakość życia – 101 wniosków na kwotę ponad 333 mln złotych,

• Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet – 392 wniosków na kwotę ponad
198,5 mln złotych.

Całkowita kwota środków w ramach „Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet” na dofinansowanie projektów z funduszy norweskich wynosiła 15 000 000 euro. Rekomendację do udzielenia wsparcia dostało natomiast w sumie 56 projektów, na łączną kwotę prawie 7,3 mln euro. Maksymalna kwota wsparcia jednego projektu została ustanowiona na 200 000 euro, co stanowi 85% wartości całkowitego kosztu projektu.

Rekta Consulting znalazł się w grupie jedenastu firm z rekomendowaną najwyższą kwotą wsparcia, wynoszącą powyżej 800 000 zł (186 570 euro).

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, w ramach którego uzyskaliśmy wsparcie od Norwegii zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych oraz niebieskie technologie czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych. Ma też wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i partnerami z Norwegii.

Nasz projekt realizując innowacyjną usługę poprawiające jakość życia, w tym osób starszych oraz wykluczonych ze względu na niepełnosprawność lub ograniczenia ruchowe dokładnie mieści się w ramach określanych wymogami wsparcia programu „technologie poprawiające jakość życia”. Jednocześnie udało się nam pozyskać do współpracy norweską firmę informatyczną z Oslo, Forte Digital, z którą partnerstwo zapewni naszemu projektowi najwyższy poziom technologiczny.

Dr Agnieszka Blandzi, właścicielka i założycielka firmy Rekta Consulting, podczas spotkania z prasą w dniu 8 września 2021 w Warszawie, nie kryła zadowolenia. „Proces naboru i weryfikacji trwał ponad dwa lata ze względu na ograniczenia związane z pandemią, a także dużą ilość zgłoszonych wniosków. Tym bardziej mamy satysfakcję, że nasza praca włożona w opracowanie innowacyjnego rozwiązania, a także w rzetelne przygotowanie wymaganej dokumentacji zaowocowała najwyższym uznaniem ze strony Darczyńcy (Norwegii) oraz oceniających nas doświadczonych specjalistów i ekspertów PARP” – powiedziała A. Blandzi do dziennikarzy zgromadzonych w sali konferencyjnej firmy.

W dniu 24 listopada 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy PARP a Rekta Consulting, w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Norweski Mechanizm Finansowy 2014- 2021, schemat NORW.19.01.04 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet; dotycząca realizacji projektu NORW.19.01.04-14-0016/20. Głównym celem projektu, którego realizację zaplanowano do września 2023 roku, jest opracowanie innowacyjnego oprogramowania oraz budowa zintegrowanej platformy internetowej służącej wyszukiwaniu i rezerwacji miejsc noclegowych dla osób z szeroko pojętymi ograniczeniami mobilności.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 195 344,53 euro (838 575,00 zł) otrzymanego od Norwegii. Wsparcie w ramach Funduszy Norweskich wynosi 85% wartości projektu, zaś całkowity kosztu projektu wynosi 1 123 250 zł. Okres realizacji wynosi dwa lata, od października 2021 r. do września 2023 roku.

Beneficjentka „małego grantu” dla przedsiębiorczych kobiet , prowadząca firmę Rekta Consulting A. Blandzi, podkreśliła w wywiadzie dla IAR (Informacyjna Agencja Radiowa):

„Norwegia słynie z wysokiej cyfryzacji społeczeństwa. Dzięki stosowaniu innowacyjnych aplikacji osoby starsze oraz wszystkie te, które mają kłopoty z poruszeniem się, zyskują nowe możliwości organizacji swojego wypoczynku, pobytów rekreacyjnych , a tym samym, poprawiają jakość życia. Pragniemy ten model ugruntować w Polsce, a tym samym przyczynić się do redukcji różnic w rozwoju ekonomicznym i społecznym pomiędzy Polską a Norwegią. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że współpracując z doświadczonym norweskim partnerem, firmą Forte Digital z Oslo, wspólnie działamy na rzecz Europy sprzyjającej integracji społecznej”.

Informacja dla mediów do pobrania

Informacje podstawowe o dofinansowaniu

  • Rekta Consulting otrzymała dofinansowanie od Norwegii, poprzez fundusze norweskie, w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 -2021, schemat NORW.19.01.04.
  • Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, w obszarze „technologie poprawiające jakość życia”.
  • Numer projektu: NORW.19.01.04-14-0016/20
  • Tytuł: Baza danych i platforma rezerwacyjna ośrodków na terenie Polski dla osób z ograniczeniem mobilności.
  • Okres realizacji: październik 2021 – wrzesień 2023
  • Naszym Partnerem jest Forte Digital z Oslo, Norwegia.
  • Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 195 344,53 euro (838 575,00 zł) otrzymanego od Norwegii. Wsparcie w ramach Funduszy Norweskich stanowi 85% wartości projektu, zaś całkowity kosztu projektu wynosi 1 123 250 zł.

Informacje dodatkowe o Norweskim Mechanizmie Finansowym

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.


Materiały źródłowe PARP:

Fundusze norweskie

https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/technologie-dla-kobiet

60 mln euro z funduszy norweskich dla 90 firm

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/68540:60-mln-euro-z-funduszy-norweskich-dla-90-firm

Wyniki oceny spełniania kryteriów wyboru projektów w schemacie „Technologie poprawiające jakość życia”

https://www.parp.gov.pl/component/grants/news/wyniki-oceny-spelniania-kryteriow-wyboru-projektow-w-schemacie-technologie-poprawiajace-jakosc-zycia

Wyniki oceny spełniania kryteriów wyboru projektów w „Schemacie małych grantów dla
przedsiębiorczych kobiet

https://www.parp.gov.pl/component/grants/news/wyniki-oceny-spelniania-kryteriow-wyboru-projektow-w-schemacie-malych-grantow-dla-przedsiebiorczych-kobiet

Lista projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia została zamieszczona w zakładce „Wyniki i archiwum” w dniu 18 czerwca 2021 r.

https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/105/Lista-projektw-rekomendowanych_mae-granty-dla-przedsiebiorczych-kobiet_www_18062021.pdf

Fundusze Norweskie wspierają inicjatywy istotne społecznie

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/76913:fundusze-norweskie-wspieraja-inicjatywy-istotne-spolecznie

Polecamy