Badanie rynku. Kryteria wyboru miejsc noclegowych

Celem  naszego projektu, realizowanego  wspólnie z norweskim Partnerem, firmą Forte Digital jest zaprojektowanie i opracowania prototypu  innowacyjnej platformy rezerwacyjnej, dzięki której seniorzy oraz osoby z szeroko pojętymi ograniczeniami mobilności mogą łatwo zidentyfikować, rezerwować i kupować online, odpowiadające ich wymaganiom miejsca noclegowe na terenie Polski. Niezwykle ważne jest tu ponowne zdefiniowanie kryteriów, jakimi kieruje się wybrana grupa docelowa, a następnie identyfikacji bazy noclegowej i pobytowej, która tym kryteriom odpowiada.

W związku z tym w 2022 r. zostało przeprowadzone kolejne, ważne badanie rynku pt. „Kryteria wyboru. Czym kierują się seniorzy i osoby z niepełnosprawnością ruchową podczas wyszukiwania i rezerwacji w Internecie obiektu na pobyt wypoczynkowy w Polsce”*. Na podstawie wyłonionych preferencji badanych, została opracowana ankieta. Ankieta ta stanowiła  podstawę do utworzenia innowacyjnego modelu oprogramowania przez Partnera norweskiego firmą Forte Digital.

Dane do badania zbierane były od 27.01-10.02.2022 roku w szczegółowo  wybranej grupie respondentów, liczącej 5200 osób w wieku 18 – 79 lat, mieszkających na terenie Polski, pozostających w grupie osób z niepełnosprawnością ruchową oraz seniorów w przedziale wiekowym 60 -79 lat. Ankieta składającą się z 8 sekcji została przeprowadzona online, co oznacza, że wyniki są istotne dla grupy osób, która ma dostęp do internetu. Ankietowani zostali zapytani, przede wszystkim, o kryteria dostępności serwisu rezerwacyjnego. Następnie zaś o to, jakie kryteria mają decydujący wpływ na wybór obiektów noclegów na terenie Polski: miejsce i atrakcyjność, użyteczność/dostosowanie dla opisanej powyżej grupy docelowej, otaczająca infrastruktura i jej dostępność. Zapytano również o używane do tej pory wyszukiwarki oraz ich skuteczność, a także o to czym kierują sie użytkownicy wybierając dany serwis/aplikację.

Nasze badanie realizowane było na przełomie stycznia i lutego 2022, więc zmiany nawyków, które zaszły w wyniku pandemii, znalazły odzwierciedlenie w wynikach raportu. Okazało się, że wiele osób, które do tej pory nie kupowały online, przekonało się do tej formy zakupów. Ponad jedna trzecia ankietowanych osób odpowiedziała, że zarezerwowała lub wykupiła przez internet miejsca noclegowe i pobytowe w Polsce, a także zamierza rezerwować je w przyszłości.

Wyniki badań rynku stanowią bardzo istotny element projektowania i budowy nowatorskiego prototypu aplikacji, z tego względu do czasu wdrożenia projektu nie będą one udostępniane publicznie w formie otwartego dokumentu  (tzw „open access”).

*Badania  rynku wykonane zostało metodą CAWI, przez zewnętrzną firmę badawczą, wyłonioną w przetargu ofert w ogólnodostępnej  bazie konkurencyjności.

Informacja prasowa do pobrania


Informacje podstawowe o dofinansowaniu

  • Rekta Consulting otrzymała dofinansowanie od Norwegii, poprzez fundusze norweskie, w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 -2021, schemat NORW.19.01.04 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet – w kategorii „integracja społeczna”.
  • Numer projektu: NORW.19.01.04-14-0016/20
  • Tytuł: Baza danych i platforma rezerwacyjna ośrodków na terenie Polski dla osób z ograniczeniem mobilności.
  • Okres realizacji: październik 2021 – wrzesień 2023
  • Naszym Partnerem jest Forte Digital z Oslo, Norwegia.
  • Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 195 344,53 euro (838 575,00 zł) otrzymanego od Norwegii. Wsparcie w ramach Funduszy Norweskich stanowi 85% wartości projektu, zaś całkowity kosztu projektu wynosi 1 123 250 zł.

Informacje dodatkowe o Norweskim Mechanizmie Finansowym

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Materiały źródłowe PARP:

Fundusze norweskie

https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/technologie-dla-kobiet

Polecamy