Badania rynku w ramach grantu z funduszy norweskich

Celem naszego projektu, realizowanego wspólnie z norweskim Partnerem, firmą Forte Digital jest zaprojektowanie, opracowania i dostarczenie nowego, innowacyjnego produktu seniorom oraz osobom z szeroko pojętymi ograniczeniami mobilności. Jest to nowatorska platforma rezerwacyjna, dzięki której mogą łatwo zidentyfikować, rezerwować i kupować miejsca noclegowe na terenie Polski, odpowiadające ich wymaganiom. Innowacyjność produktu polega na nowym zdefiniowaniu kryteriów, jakimi kieruje się wybrana grupa docelowa, a następnie na identyfikacji bazy noclegowej i pobytowej, która tym kryteriom odpowiada.

W związku z tym, zleciliśmy szeroko zakrojone badania rynku wykonane metodą CAWI, zewnętrznej firmie badawczej, wyłonionej w przetargu ofert w ogólnodostępnej bazie konkurencyjności.

Badania zostały przeprowadzone w trzech uzupełniających się zakresach:

  • „Zwyczaje zakupowe Polaków w internecie”,
  • „Seniorzy i osoby niepełnosprawne ruchowo jako uczestnicy rynku turystycznego w Polsce”
  • „Seniorzy i osoby niepełnosprawne ruchowo jako użytkownicy internetu w Polsce”.

Badania trwały miesiąc (październik 2021) i objęły osoby mieszkające na terenie Polski, w wieku 16-75 lat, w tym osoby z ograniczeniami mobilności. Wśród pytań zawartych w ankietach, była prośba o ocenę swojej aktywności internetowej i turystycznej w latach 2018-2020, oraz prognoza na lata 2021-2028.

Wykonanie tak złożonego badania było konieczne z tego względu, iż dotychczasowe wyniki, jakie posiadała nasza firma dotyczyły okresu poprzedzającego pandemię i mogły znacząco się różnić od uzyskanych. Przygotowując projekt zakładaliśmy, iż odbiorcami naszej aplikacji jest prawie 9 mln grupa seniorów oraz 1,5 mln społeczność, na którą składają się osoby z szeroko pojętymi ograniczeniami mobilności, a także osoby im towarzyszące. Tworzą one w dalszym ciągu grupę wykluczoną z możliwości wyszukiwania i rezerwacji obiektów rekreacyjnych, które by odpowiadały ich potrzebom. Badania wskazują, iż brak informacji to jedna z głównych przyczyn, które powstrzymują niepełnosprawnych ruchowo przed wyjazdami. Na rynku istniej wiele stron internetowych oferujących miejsca noclegowe na terenie całej Polski. Jednak żadna z nich nie dostarcza usługi wyszukiwania obiektów, która by jednocześnie odpowiadała potrzebom opisanej grupy, powodując jej wykluczenie.

Potwierdzają to nasze badania, które wskazują, iż brak informacji o obiektach dostosowanych do potrzeb tej grupy oraz utrudniona ich rezerwacja , to jedna z głównych przyczyn, które powstrzymują niepełnosprawnych ruchowo przed wybraniem się w podróż. Jednocześnie wraz z pandemią koronawirusa nastąpiła istotna zmiana w zwyczajach wyjazdowych Polaków. Według przeprowadzonego badania 40 proc. Polaków chce wyjechać na wakacje, jak tylko ustanie zagrożenie związane z panedmią korona wirusa; 66 proc. z nich rozważa urlop w Polsce. Badanie wskazuje, że stopniowo będzie zwiększać się ilość rezerwacji zaczynając od wyjazdów w kraju, przy czym chętniej wybierane będą miejsca noclegowe, które są mniejsze( kwatery prywatne – na tę odpowiedź wskazało 39 proc. ankietowanych).

Problem braku informacji i organizacji pobytów wakacyjnych, rekreacyjnych dla wykluczonej dotąd z tych wyjazdów grupy osób nie zniknie automatycznie po okresie pandemii. Żadna z istniejących na rynku polskim platform rezerwacyjnych nie dostarcza produktu lub usługi, która zawierała by funkcjonalności i cechy poszukiwane przez odbiorców. Jednocześnie popyt na oferowany przez naszą firmę produkt będzie cały czas rósł. Jak wykazują dane GUS za 2018 rok, rośnie liczba seniorów i osób niepełnosprawnych korzystających z Internetu, w relacji do roku poprzedniego wzrosła ona o 3,8 p. proc. Osoby w wieku senioralnym również chętnie uczestniczą w podróżach turystycznych.

W 2018 r. 4,1 mln osób w wieku 60 lat i więcej uczestniczyło w przynajmniej jednym prywatnym wyjeździe turystycznym (o 2,3% więcej niż rok wcześniej). Ten trend się nie zmienia w wyniku pandemii. Dla tej grupy społecznej podróże są bardzo ważnym elementem rehabilitacji , przyczyniają się do zabiegania wykluczeniu społecznemu, poprawiają jakość życia. Opracowany w projekcie produkt ma ogromną szansę zlikwidować to wykluczenie zapewniając radość z możliwości rekreacji, odpoczynku ogromnej grupie osób jaką stanowią seniorzy i ich opiekunowie, samodzielnie podróżujące osoby starsze, osoby w każdym wieku mające problemy z poruszaniem się, ze względu na chwilową lub stałą niepełnosprawność ruchową spowodowaną upośledzeniem narządów ruchu i wzorku.

Wyniki badań rynku stanowią bardzo istotny element projektowania i budowy nowatorskiej platformy rezerwacyjnej, z tego względu do czasu wdrożenia projektu nie będą one udostępniane publicznie w formie otwartego dokumentu (tzw „open access”).

Informacja prasowa do pobrania


Informacje podstawowe o dofinansowaniu

  • Rekta Consulting otrzymała dofinansowanie od Norwegii, poprzez fundusze norweskie, w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 -2021, schemat NORW.19.01.04 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet – w kategorii „integracja społeczna”.
  • Numer projektu: NORW.19.01.04-14-0016/20
  • Tytuł: Baza danych i platforma rezerwacyjna ośrodków na terenie Polski dla osób z ograniczeniem mobilności.
  • Okres realizacji: październik 2021 – wrzesień 2023
  • Naszym Partnerem jest Forte Digital z Oslo, Norwegia.
  • Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 195 344,53 euro (838 575,00 zł) otrzymanego od Norwegii. Wsparcie w ramach Funduszy Norweskich stanowi 85% wartości projektu, zaś całkowity kosztu projektu wynosi 1 123 250 zł.

Informacje dodatkowe o Norweskim Mechanizmie Finansowym

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Materiały źródłowe PARP:

Fundusze norweskie

https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/technologie-dla-kobiet

Polecamy